Onze producten
Onze markten
Over ons

Attrack

Geeft inzicht in bestendiging

 • Zitten uw oud-leerlingen op een voor hen passende plek?
 • Hoe passend zijn uw school adviezen?
 • Blijven uw oud-leerling en op het verwachte niveau?

Zodat u:

 • Feedback heeft ten behoeve van de verbetering van het onderwijsaanbod en de uitstroomadviezen
 • Bruikbare informatie heeft voor overleg met ketenpartners

Zorgt voor het voldoen aan eisen van de inspectie

 • Met één druk op de knop een overzicht waarmee de jaarlijkse vragenlijst van de inspectie kan worden gevuld
 • Een rapport met inzicht in de 4 risico indicatoren ruim voordat de inspectie op bezoek komt
 • Eenduidigheid in het registreren van bestendiging en invullen van de opbrengstbevraging van de inspectie

Wat is Attrack?

Een online applicatie met relevante informatie over:

 • uitstroom vanuit leerling administratie systeem
 • bestendiging bij de nieuwe leer / werkbestemming

Door:

 • alleen vragen te stellen aan de partijen die de antwoorden hebben
 • pro-actief aan te geven wanneer wat gevraagd moet worden
 • koppeling met het leerling administratiesysteem
 • volgmetingen per email op max. 4 momenten na uitstroomdatum
 • resultaten aan te bieden in rapportages in dezelfde online applicatie

demo rapport >>

 

Drie modellen

Basis

Dit model voldoet aan wat de inspectie van uw school vraagt. Uw behoefte is om eenduidig en makkelijker aan de verantwoordingsvraag van de inspectie te voldoen.

Plus

Het basismodel plus de mogelijkheden tot specifieke aansluiting bij uw organisatie, bijvoorbeeld door:

 • in volgmeting te vragen naar tevredenheid over de overdracht
 • uitsplitsing van resultaten naar achtergrondvariabelen van de leerling

Maatwerk

Hierbij kunt u Attrack als instrument gebruiken om uw leerlingen te volgen op de manier die door u gewenst is. In dit model is het mogelijk om de inspectieverantwoording als basis voor het volgsysteem te verlaten. En uw eigen formulieren en rapporten te ontwerpen.

Publicaties

Aloysius krant - sector zuid