Onze producten
Onze markten
Over ons

Gastvrijheid

Waarom kiest men voor mijn organisatie?

De momenten waarop een gast in aanraking komt met uw organisatie vormen de ‘customer journey’.

De kwaliteit van dienstverlening gedurende deze ‘kritische contactmomenten’ bepaalt in belangrijke mate het imago, de tevredenheid en de aanbevelingsintentie van de organisatie (link uitleg NPS).

Enkele verschillen tussen een dienst en een product:

  • Een dienst is niet tastbaar;
  • Je kunt diensten niet opslaan;
  • De gast maakt deel uit van het ‘productie proces’, zonder gast geen dienstverlening.

Dienstverlening is vluchtig en herinneringen vervagen snel. Juist hierom is het belangrijk de kwaliteit van dienstverlening kort na afloop van de ervaring te meten. Om hier vervolgens op te kunnen sturen, is het ook belangrijk dat de resultaten snel teruggekoppeld worden aan degene die verantwoordelijk was voor de dienstverlening, namelijk de medewerker van de organisatie.

De Guest Satisfcation Monitor biedt u inzichten in de beleving van deze momenten en geeft concrete handvatten om de klanttevredenheid nog verder te vergroten. Naast de ‘Amplixs Guest Satisfaction Monitor’, is het mogelijk in co-creatie met uw organisatie uw eigen monitor te maken.

Luisteren, leren, groeien

Door de gast direct na het vertrek te vragen naar de geleverde dienstverlening, krijg je als organisatie concrete feedback. Omdat de feedback ook gekoppeld is aan een specifieke dienst, afdeling of medewerker is een organisatie in staat gerichter hierop te reageren.

Bij gasten die ontevreden zijn of de ervaring beneden de verwachting was, is een organisatie in staat hier direct actie op te ondernemen. Zo voorkomt u dat een klant de organisatie verlaat of, nog erger, de organisatie actief afraadt bij vrienden, familie en collega’s.

De aanbevelingsintentie is een zeer goede voorspeller voor omzetgroei. Een goede en heldere manier om de aanbevelingsintentie in kaart te brengen, is de Net Promoter Score (NPS).

Kortom; door als organisatie kort na een kritisch contactmoment de dienstverlening te evalueren en hier direct actie op te ondernemen, vergroot je het aantal klanten dat je organisatie actief zal aanbevelen bij vrienden, familie of collega’s.

Oplossingen voor de gastvrijheidsindustrie

Vraagstukken uit de gastvrijheidsindustrie die wij oplossen:

Gast- en bezoekertevredenheid
• Overtreft u de verwachtingen van uw gasten?

• Wat kunt u nog verbeteren aan uw dienstverlening?

Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten
• Zijn uw medewerkers tevreden?

• Hebben zij zin om het de gasten naar de zin te maken?

Gastvrije behoeften
• Wat verwachten uw gasten van uw dienstverlening?

• Zijn al uw medewerkers op de hoogte van deze verwachtingen?

Veilige gastvrijheid
• Wat is het risico op een voedselvergiftiging?

• Hoe voorkomt u een brand? Weten uw medewerkers wat ze moeten doen bij een brand?