Onze producten
Onze markten
Over ons

Onderwijs

Tevredenheid in het onderwijs ligt wat complexer dan in een hotel. Wie is je klant? En wat is goed onderwijs? Daarbij komen veel scholen om in de administratie rondom het verplicht bijhouden van allerlei kwaliteitsverbeterende processen.

Onder het label ‘Auditor’ ondersteunt Amplixs onderwijsinstellingen bij het managen van hun kwaliteit:

  • We meten de tevredenheid van leerlingen, leerkrachten én de ouders in het speciaal onderwijs, waardoor kwaliteit niet eenzijdig belicht wordt en interventies meerdere doelen kunnen dienen;
  • We monitoren de voortgang van studenten in het hoger onderwijs en maken het hierdoor mogelijk om vroegtijdig te waarschuwen voor hoge kosten door langstudeerders;
  • We maken het voor het praktijk- en speciaalonderwijs eenvoudig om uitgestroomde leerlingen nog twee jaar te volgen om te zien of zij bestendigen op het verwachte niveau;
  • We meten de tevredenheid van studenten in het hoger onderwijs over cursussen en docenten, waardoor per docent en per cursus verbeterd kan worden.

Oplossingen voor het onderwijs

Vraagstukken uit het onderwijs die wij oplossen:

Leerling- en oudertevredenheid

  • Zijn uw leerlingen tevreden over het onderwijs?
  • Zijn ouders tevreden over het onderwijs, de voortgang van hun kind en de informatie die zij ontvangen?

Tevreden docenten

  • Zijn uw docenten en het ondersteunend personeel tevreden?
  • Voelt uw personeel zich voldoende gesteund door het management?

Vaardige docenten, veilige leerlingen

  • Beschikken uw docenten over de juiste didactische vaardigheden?
  • Welke veiligheidsrisico's lopen uw leerlingen?

Behoeften in het onderwijs