Onze producten
Onze markten
Over ons

Medewerker Tevredenheidsonderzoek

Medewerkertevredenheid als stuurinstrument van klanttevredenheid

Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) zou gebruikt moeten worden om te sturen op de klanttevredenheid.

Het doel van uw serviceorganisatie is primair om klanten tevreden te maken, niet de medewerkers. Maar zeker in dienstverleningsorganisaties waar klantervaring samenvalt met het handelen van uw medewerkers: zonder tevreden medewerkers geen tevreden klanten.

Oplossing volgens Amplixs:

Ons MTO gaat niet over wat de organisatie nog meer voor haar medewerkers kan doen, maar over wat de organisatie kan doen, zodat haar medewerkers nog meer voor haar klanten kunnen doen. 

Onze 'MTO' methodiek onderscheidt zich op 3 belangrijke punten van andere traditionele medewerkerstevredenheidsonderzoeken.

Uitgelijnd met KTO
Als klantgerichte organisatie bent u outside-in georganiseerd. Uw organisatie en uw sturing is georganiseerd rondom uw klanten. 

Ons MTO focust zoveel mogelijk op de zaken die medewerkers nodig hebben om gemotiveerd en betrokken in hun werk te staan én die bijdragen aan een klantgerichte houding. U stuurt dan op tevredenheid van medewerkers en klanten tegelijkertijd. 

Tevredenheid = ervaring / verwachting
In ons MTO vragen we niet alleen naar de ervaringen van uw medewerkers, maar ook naar de verwachtingen ten aanzien van hun werk. Zo kunt u sturen op beide domeinen, de inhoud van het werk en de ‘marketing’ hierover.

 

 

Anders nog iets?
Wat ons betreft is de centrale vraag in een MTO: “bent u als medewerker in staat en voldoende gesteund om onze klanten maximaal te bedienen?”

 

Oplossingen

Vraagstukken die wij oplossen met onze interne tevredenheidsonderzoeken:

Tevreden zorgverleners
Zijn uw zorgverleners tevreden?

Hoe kan er beter worden samengewerkt?

Tevreden docenten
Zijn uw docenten en het ondersteunend personeel tevreden?

Voelt uw personeel zich voldoende gesteund door het management?

Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden gasten
Zijn uw medewerkers geïnspireerd om uw gasten optimaal te bedienen?

Hebben zij zin om het de gasten naar de zin te maken?