Onze producten
Onze markten
Over ons

Vaardigheden onderzoek

Vaardige medewerkers voorkomen problemen

Medewerkers die over de juiste kennis én over de juiste vaardigheden beschikken zijn beter in staat om in te spelen op de behoeften van uw klanten.

In situaties waar veiligheid een grote rol speelt, is het verstandig om regelmatig te toetsen of uw medewerkers weten waar ze eigenlijk mee bezig zijn.

Wij bieden u zekerheid met: Assures

Met het online toetssysteem Assures kunnen we vaststellen of uw medewerkers en managers over voldoende en de juiste kennis beschikken. Met name in die situaties waarin veiligheid een grote rol speelt is dit van meerwaarde. Assures is te koppelen aan E-learning applicaties. 

Deze methodiek wordt onder andere ingezet op veiligheidsgebieden zoals HACCP, burgerluchtvaartveiligheid, compliancy toetsen en Brand & Veiligheid.

Onze Assures methodiek onderscheidt zich op 3 belangrijke punten van andere online toetssystemen.

Onmogelijk om te gokken
Assures werd ontwikkeld als antwoord op de vele toetssystemen die reeds bestaan. Deze toetsen zijn bijna allemaal multiple choice, waarbij de kans aanwezig is dat men ‘zich een baan door de toets kan gokken’. Wat de medewerker in de echte situatie zal doen is dan niet bekend. 

Kennis x zekerheid = risico
In een Assures toets onderzoeken we met juist/onjuist stellingen de kennis van een medewerker. Daarnaast wordt de mate van zekerheid gemeten.

Een onjuist antwoord met een hoge mate van zekerheid is een gevaarlijke combinatie. Het is dan namelijk zeer waarschijnlijk dat men het verkeerde in de praktijk zal toepassen.

Zicht op risico’s op elk niveau
Met een Assures toets krijgt u zicht op risico’s bij individuen, bij teams, bij afdelingen, bij locaties of risico’s die u organisatiebreed loopt.

Op basis van de Assures resultaten kunt u gerichter interventies plegen. U krijgt de middelen in handen om te sturen op het juiste niveau. Assures kunt u gebruiken om individuen bij te scholen, job roulatie in te voeren of werkwijzen aan te passen.

Oplossingen

Vraagstukken die wij oplossen met onze vaardighedenonderzoeken:

Veilige zorg
Wat is het risico op medische fouten?

Kennen uw zorgverleners de veiligheidsprocedures?

Vaardige docenten, veilige leerlingen
Beschikken uw docenten over de juiste didactische vaardigheden?

Welke veiligheidsrisico's lopen uw leerlingen?

Veilige gastvrijheid
Wat is het risico op een voedselvergiftiging?

Weten uw medewerkers wat ze moeten doen bij een brand?