Onze producten
Onze markten
Over ons

Onze werkwijze

Amplixs vergroot de toekomstbestendigheid van serviceorganisaties.

Hoe beter een serviceorganisatie in staat is de behoefte van een klant om te zetten in tevredenheid, hoe meer promoters deze organisatie zal krijgen. Promoters zijn klanten die een organisatie actief aanraden aan hun vrienden, familie, collega's enzovoort.

Promoters zorgen direct en indirect (via mond-tot-mond reclame) voor omzet waarvoor geen marketing gedaan hoeft te worden. Hoe meer promoters je als organisatie hebt, hoe meer extra klanten deze promoters zullen 'aandragen', hoe meer omzet je maakt, hoe groter de toekomstbestendigheid.

Amplixs geeft inzicht, zodat u beter kunt worden

Amplixs geeft klantgerichte organisaties zicht op de door hun klanten ervaren kwaliteit, zodat deze organisaties nog betere dienstverlening kunnen leveren.

Om de ervaren kwaliteit te verbeteren moet u continu weten waar uw klanten behoefte aan hebben en of uw medewerkers in staat zijn om deze behoefte te vervullen. Om effectief te sturen moet verbeterinformatie bij de juiste manager terecht komen. Om te helpen bij het maken van de beslissingen wordt de informatie in de juiste context geplaatst. Bijvoorbeeld door te vergelijken met voorgaande periodes of met andere afdelingen.

Amplixs helpt u hierbij.

Promoterportfolio

Amplixs heeft een promoterportfolio ontwikkeld met daarin producten om het aantal promoters te vergroten.

Hieronder staan enkele eigenschappen van de promoterportfolio:

Net promoter score

Amplixs werkt graag met de Net Promoter Score als maat voor tevredenheid van uw klanten. Wie zijn uw aanraders, wie zijn uw afraders en hoeveel zijn dit er?

Persoonlijke mails

Het liefst gebruiken we een persoonlijke mail (in uw huisstijl met tekst op basis van klantkenmerken) om uw klanten met een unieke link uit te nodigen om deel te nemen aan het onderzoek.

 

Rapporten, afgestemd op uw situatie

Wij leveren geen lijvige standaardrapporten, maar maatwerk met behulp van onze eigen software. Realtime rapporten die passen bij uw manier van leiding geven en naadloos aansluiten bij het ritme van uw organisatie .

Direct feedback over onvrede

Soms gaat het mis. Uw dienstverlening is niet conform verwachting. Uw klant is dan ontevreden. U ontvangt van ons dan direct een mail met de oorzaak en gegevens van de klant. U kunt dan direct actie ondernemen en een afrader ‘neutraliseren’.

Producten uit de Promoter Portfolio

Met onze producten uit de promoter portfolio kunnen wij u helpen bij het beantwoorden van de volgende vragen:

Waar zou uw dienstverlening zich op moeten richten?

Wat kunt u in de operatie verbeteren?

Zijn uw medewerkers tevreden?

Zijn uw medewerkers in staat uw klanten tevreden te houden?

Naar jezelf durven kijken
Onze klanten zijn organisaties die naar zichzelf durven te kijken, niet tevreden zijn met een 7,5 en negatieve feedback niet goed praten, maar juist omarmen om beter te worden. 

Luisteren naar uw klanten
Wij vinden dat de stem van de klant thuishoort in de bestuurskamer. Te vaak ligt de focus op de financiën en wordt de klant achter de getallen vergeten. De getallen vertellen je hoe je er voor staat; een klant vertelt je waaróm je er zo voor staat.

Sturen op unieke ervaringen
Wij geloven niet in sturen op gemiddelden. Een gemiddelde is samengesteld uit verschillende losse ervaringen, waarbij verschillen worden 'weggemiddeld'.
Zicht op deze verschillen is juist noodzakelijk om de juiste interventies te kunnen plegen, te sturen op de uitschieters, om zo uitstekend te worden. 

Onderzoek inzetten als middel
We houden niet van onderzoek doen als doel op zich. We houden ervan om ondersteuning en inzicht te bieden. Inzicht waardoor onze klanten beter kunnen worden. Betere service kunnen leveren. Betere producten kunnen maken. Onderzoek is hierbij een middel. Het gaat er wat ons betreft niet om dat iets wetenschappelijk gevalideerd of statistisch significant is, maar dat u er beter van wordt. 

Resultaten waarvan u uit uw stoel komt
De inhoud van onze rapporten leidt ertoe dat u uit uw stoel komt en actie onderneemt. Rapporten die in een bureaula verdwijnen, vergroten de tevredenheid van uw klanten niet. Wij streven er daarom altijd naar om ‘actionable’ rapporten op te leveren.  

Amplixs binnen drie sectoren

We bedienen alle klantgerichte organisaties, en hebben veel ervaring in drie sectoren:

  Zorg  

  Onderwijs  

  Gastvrijheid